Målerkontrol


MÅLERKONTROL & -UDSKIFTNING


Udskiftning og stikprøvekontrol skal ske hvert 6. år.


I praksis betyder ordningen, at der skal udtages et antal målere til kontrol hvert 6. år.  Hvis målerne godkendes af akkrediteret kontrolinstans kan alle målerne i samme parti sidde i yderligere 6 år.


Fejl i vandmåleren


Du kan få kontrolleret vandmåleren, hvis du mener, at der er fejl i dit vandforbrug.


Vandværket nedtager måleren og sender den til kontrolmåling.


Samtidig opsætter vi en ny måler. Målertesten koster kr. 2.000,00 excl. moms.


Hvis der er fejl på vandmåleren, betaler vandværket for målertesten og afregner samtidig et forkert forbrug.