Takst


TAKSTBLAD


Søndersø Vandværks Takstblad udfærdiges af bestyrelsen og godkendes årligt af Nordfyns Kommune for det kommende år.


Almene vandforsyninger skal drives efter ”hvile i sig selv”-princippet.
Det betyder at en eventuel overdækning skal afvikles over en kortere årrække.

Det kan enten ske ved at nedsætte taksten eller ved investeringer i vandværket inden for en kortere årrække.


Klik her for at finde de aktuelle takster for 2024


4