Vandspild


Eftergivelse af vandafgift


Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.


Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.


  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kan kræve, at det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).


Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt.


Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives.


Hvis der eftergives er det et krav at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.


Du kan hente en ansøgning  her..