Måleraflæsning

MÅLERAFLÆSNING


Der vil ikke længere blive udsendt måleraflæsningskort, da alle målere bliver fjernaflæst.


​Det er denne aflæsning der ligger til grund for årsopgørelsen der bliver sendt ud ultimo Januar.

.