Hjem


Ekstraordinær generalforsamling


Søndersø Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling
tirsdag, den 14. juni 2022 kl. 18.30
i Søndersø Hallens cafeteria.
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Vedtagelse af vedtægtsændringer.


Klik her for at se dagsorden


Vedtægtsændringerne blev godkendt på den ordinære generalforsamling
den 28. marts 2022.
Endelig vedtagelse, kræver afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling, vedtægternes § 9, Stk. 6.
Der vil på generalforsamlingen blive serveret kaffe, vand og en enkelt øl


Driftsstatus

Normal drift!