Om vandværket

Søndersø Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.)

Søndersø Vandværk blev stiftet i 1933.

Vandværket består af to bygninger. Den bagerste bygning blev opført i 1988 og den forreste bygninger blevet renoveret i 2014.

Vandværket har p.t. 1380 andelshavere.

Vandværket er beliggende Dallundvej 17.

Vandværket ejer også ejendommen Dallundvej 15, som bestyrelsen anvender til bestyrelsesmøder, møde med leverandører m.m.